...

"juststopgambling.com"

เว็บไซต์ สำหรับการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการเปิดให้เล่นการพนันออนไลน์ รวมถึงการโฆษณาเชิญชวนหรือล่อลวงให้เล่นพนันในทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เพื่อให้มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำควำมผิดอย่างจริงจัง จากหลักฐานที่ปรากฏอย่างชัดเจนตามรายละเอียดที่ให้ระบุในแอปนี้ ซึ่งบริหารจัดการโดย มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามบทความ และสื่อเกี่ยวกับการรณรงค์หยุดพนันออนไลน์

แจ้งเบาะแส การพนันออนไลน์

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

โปรดยืนยันตัวตน*